Privātuma politika

Privātuma politika

Datu aizsardzība

Ja izmantojat mūsu pakalpojumus, Jūs var lūgt sniegt personīgu informāciju. Šīs informācijas atklāšana ir brīvprātīga. Jūsu personīgo informāciju izmantos, stingri ievērojot Latvijas datu aizsardzības likumus. Personīgos datus, kurus sniedzat Inchcape Motors Latvia mājas lapā, izmanto līguma procedūras ietvaros, kā arī Jūsu prasību izpildei. Jūsu datu apstrādi konsultāciju, reklāmas vai tirgus izpētes nolūkiem veiks tikai ar Jūsu piekrišanu.

Autortiesības.

© Autortiesības BMW AG, Minhene, Vācija. Visas tiesības patur autors. Tekstu, attēlus, grafikus, skaņu failus, animāciju failus, video failus un to izkārtojumu BMW grupas dīlera mājas lapā aizsargā autortiesības, kā arī cita veida intelektuālā īpašuma aizsardzība. Šos objektus ir aizliegts kopēt ar nolūku gūt peļņu vai izplatīt; tos, arī pārveidotus, ir aizliegts izmantot citās vietnēs. Dažas BMW mājas lapas var saturēt attēlus, kurus aizsargā trešās puses autortiesības.

Garantijas, atbildība.

Šajā mājas lapā ievietotā informācija ir patiesa un nav saistīta ne ar kāda veida atbildību ne par tās izklāstu, ne ar to, ko no tās varētu secināt, arī (bet ne tikai) ar tādiem secinājumiem, kas varētu būt saistīti ar atbildību par pārdošanu, atbilstību noteiktam mērķim vai trešās puses tiesību neievērošanu. Kaut arī informācija tiek sniegta tā, lai tā pilnībā atbilstu īstenībai, ir iespējamas kļūdas vai neprecizitātes. Inchcape Motors Latvia nekādā gadījumā neuzņemas nekādu atbildību par radušos tiešu, netiešu vai izrietošu kaitējumu saistībā ar šo materiālu, ja vien to nav izraisījusi rupja nolaidība vai maldināšana ar iepriekšēju nodomu. Inchcape Motors Latvia neatbild par trešo pušu uzturētu mājas lapu saturu, tāpēc atsakās no atbildības par jebkurām saitēm no šīs vietnes uz citām vietnēm. Jebkuru informāciju, kas ir ievietota šajā mājas lapā, Inchcape Motors Latvia var mainīt, par to iepriekš neinformējot mājas lapas lietotāju. Visa informācija dažādās valstīs var atšķirties, un, lai iegūtu precīzu piedāvājumu, ir jākontaktējas ar pārdošanas komandu.

Preču zīmes.

Ja vien nav noteikts citādi, uz visām preču zīmēm šajā mājas lapā ir attiecināmas BMW AG preču zīmes tiesības; tas attiecas arī uz zīmēm, modeļu nosaukumiem, logotipiem un emblēmām.

Licences.

BMW grupa vēlas izveidot inovatīvu un informatīvu mājas lapu. Bet lūdzam arī saprast, ka BMW grupai ir jāaizsargā tās intelektuālais kapitāls, tostarp patenti, preču zīmes un autortiesības. Tāpēc lūdzam izprast, ka šajā mājas lapā ievietotais BMW grupas vai trešās puses intelektuālais kapitāls nedod nekādas tiesības to izmantot tālāk.

© 2016 SIA Inchcape Motors Latvia Privātuma politika BMW Motorrad Inchcape Motors Latvia MINI Inchcape International BMW website